top of page

Who is afraid of the horse?

Een confrontatie aangaan met je angsten, vertrekkend vanuit een vraagstelling. Wat maakt dat zo veel mensen zijn aangetrokken tot paarden en anderen er een angst voor hebben.
De camera creëert een afstand die maakt dat je abstracter gaat kijken en je door het licht laat leiden. Ongewild kom je dichterbij en ontstaat er een energie.

Confronting your fears, starting from a question. What is it that so many people are attracted to horses and others fear them?
The camera creates a distance that makes you look in another way, and it's the light that guides you. Unintentionally, the distance decreases and an energy is created.

© 2023 - Marijke Beckers

bottom of page