top of page

Finding
Constant

“Het enige wat ik erover weet is dat hij ergens in Frankrijk verongelukt is door in een ravijn te rijden. Dat was hoe het vroeger ging, over zo’n dingen werd niet gesproken.” 
Met deze herinnering van mijn moeder als enige leidraad ging ik op zoek naar het verhaal van Constant Vissers, mijn overgrootvader.

“All I know is that he crashed into a ravine somewhere in France. That was how things went back then, things like that weren't talked about.” With this memory of my mother as the only guideline, I went looking for the story of Constant Vissers, my great-grandfather.

Wat ik nog weet van mijn grootvader

00:00 / 05:26